A1

Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Určení: Všem osobám, kterým povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcí předpisy, a kteří pro svou činnost nepotřebují vydání IDC.

Rozsah: 2 vyučovací hodiny + přezkoušení

Platnost: 24 měsíců

Přezkoušení: Provádí školitel bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu. Písemný test se skládá minimálně z 20ti otázek.

Cíl:

a) znalost přechozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b) povědomí o příslušných právních požadovacích;

c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d) znalost postupů ohlašování a

e) schopnost náležitě reagovat na údálosti související s bezpečností.

Obsah:

  1. Úvod a cíl bezpečnostního školení
  2. Legislativa a organizace civilního letectví
  3. Protiprávní činy v civilním letectví včetně současných hrozeb
  4. Obecné informace o provádění bezpečnostních kontrol
  5. Ohlašování mimořádných událostí
  6. Závěrečný test