ŠKOLENÍ PRO DELEGÁTY

  • Základní bezpečnostní pravidla
  • Místní rizika
  • Organizace bezpečnosti
  • Prevence a reakce na hrozby
  • První pomoc
  • Řešení krizových situací

Kurz je prováděn pro uzavřené skupiny na individuální objednávku.