SPECIALISTA OCHRANY OSOB

ZÁKLADNÍ KURZ

Určení: Absolventi kurzu budou mít dostatečnou představu, co práce v oblasti ochrany osob obnáší, a zda je pro něj vhodná.

Rozsah: 3 dny/ 30 hodin

Cíl:

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními technikami v oblasti tzv. soft skills a hard skills. Výuka je vedená formou přednášek a praktických cvičení, zabývajících se celou škálou aspektů dané problematiky – od výběru vhodné výstroje a výzbroje až po právní aspekty dané oblasti.

Obsah:

 

 1. Profesní profil ochránce
 2. Soft/Hard skills
 3. Koncesovaná živnost, legislativní minimum
 4. Jednání s klientem/chráněnou osobou (vyjednávání pracovních podmínek atd.)
 5. Sběr informací, vyhodnocení rizik a určení bezpečnostního stupně
 6. Implementace bezpečnostních opatření
 7. Základy objektové bezpečnosti (EZS a CCTV)
 8. Specifika výběru a složení ochranného týmu
 9. Výběr materiálu, výzbroje a speciální techniky
 10. Plánování a realizace každodenních aktivit klienta
 11. Ochrana informací
 12. Řešení krizových situaci