ŠKOLENÍ A KURZY

BEZPEČNOSTNÍ AKADEMIE kromě školení bezpečnostních služeb, letecké bezpečnosti, řízení bezpečnosti a speciálních programů nabízí i jiná školení a kurzy:

ba1

PERSONAL ANTI-KIDNAPPING CONCEPT: OSOBNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED ÚNOSY

BA v rámci bezpečnostního projektu WORLD RISK CZ zajišťuje školení v oblasti bezpečnostního výcviku pro osoby cestující a pracující v rizikových oblastech, zaměřený na prevenci před únosem.

Cíle:
Účastníci získají znalosti a dovednosti sloužící k zefektivnění ochrany před rizikem únosu, jak mu předcházet, jak se chovat při únosu a při osvobození.

Určeno:
Pro pracovníky cestující a pracující v rizikových oblastech.

Metody:
Seminář je založen na interaktivních metodách – diskusi, skupinové práci, autodiagnostice, rozboru reálných situací z praxe a hledání optimálních způsobů řešení. Vše je doplňováno a propojováno výkladem lektora.

Obsah:

 • Problematika únosů
 • Preventivní chování
 • Reakce na vznik krizové situace – únos
 • Chování v zajetí
 • Proces osvobození

Kurs je prováděn pro uzavřené skupiny na individuální objednávku a se zaměřením na specifika jednotlivých regionů.

ds

CESTOVNÍ A OBCHODNÍ BEZPEČNOST PRO ZAHRANIČNÍ CESTY

BA v rámci bezpečnostního projektu WORLD RISK CZ zajišťuje školení v oblasti obchodní bezpečnosti a ochrany informací pro osoby cestující do zahraničí.

Cíle:
Účastníci získají znalosti a dovednosti sloužící k ochraně před riziky poškození firmy při cestování do zahraničí se specifickým zaměřením na ochranu informací.

Určeno:
Pro manažery, obchodní cestující a pracovníky pracující a cestující do zahraničí.

Metody:
Seminář je založen na interaktivních metodách – diskusi, skupinové práci, autodiagnostice, rozboru reálných situací z praxe a hledání optimálních způsobů řešení. Vše je doplňováno a propojováno výkladem lektora.

Obsah:

 • Základní bezpečnostní pravidla pro cestování
 • Ochrana informací
 • Metody získávání informací a case studies
 • Prevence a reakce na hrozby
 • Aktivní opatření a ochrana proti sledování
 • Ochrana před odposlechem

Kurz je prováděn pro uzavřené skupiny na individuální objednávku.

BA-banner-2-1024x273

INTERNÍ KRIMINALITA, POCTIVOST A LOAJALITA ZAMĚSTNANCŮ A MANAŽERŮ

Téměř polovina tuzemských firma přiznává, že se za poslední 2 roky stala obětí hospodářského zločinu, přičemž absolutně nejrozšířenější formou je zpronevěra. Skutečný výskyt interní kriminality je pravděpodobně ještě vyšší, navíc se objevují stále nové způsoby této kriminality. Například rychle roste počet počítačových deliktů.

Cíle:
Účastníci získají znalosti a dovednosti sloužící k zefektivnění ochrany před rizikem poškození firmy neloajálními pracovníky a trestné činnosti páchané nepoctivci.

Určeno:
Pro manažery a pracovníky zodpovědné ve firmě za oblast personální bezpečnosti a prevence interní kriminality.

Metody:
Seminář je založen na interaktivních metodách – diskusi, skupinové práci, autodiagnostice, rozboru reálných situací z praxe a hledání optimálních způsobů řešení. Vše je doplňováno a propojováno výkladem lektora.

Obsah:

 • Stav interní kriminality u firem v ČR, základní pojmy.
 • Neloajální jednání a interní kriminalita ve firmě a organizaci
  • nejvíce ohrožené úseky
  • způsoby poškozování a jejich dynamika
 • Motivace a zdroje neloajálního a nepoctivého chování:
  • situační
  • z prostředí
  • osobnostní
 • Typologie zaměstnanců a manažerů dle míry loajality a poctivosti.
 • Rozpoznání neloajálních a nepoctivých zaměstnanců a manažerů
  • přijímací řízení
  • hodnocení stávajících pracovníků
  • nejčastější úskalí
 • Jednotlivé metody posouzení:
  • rozhovor
  • analýza anamnestických údajů
  • reference
  • psychologické testy
  • speciální škály kriminálního sklonu a lhavosti
 •  Ochranná opatření minimalizující poškozování firmy a organizace.
 • Jak rozvíjet pracovní angažovanost a loajalitu.