< >

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH BEZPEČNOSTNÍ AKADEMIE „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

KURZ PRVNÍ POMOCI

První pomoci seznamuje s prioritami při záchraně lidského života, naučí zastavit kritické krvácení a poskytnout laickou resuscitaci, ukáže postupy při ošetření úrazů, poranění teplem či chladem, úrazu elektrickým proudem, otravách a jiných závažných stavech.

LETECKÁ BEZPEČNOST

Školení k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti. Protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb. Znalost cílů a organizace ochrany letectví.

DEFENZIVNÍ JÍZDA

Zvládání krizových situací při řízení vozidla. Kurz bezpečné jízdy umožňuje seznámit se s nejčastějšími krizovými situacemi, které na nás mohou čekat každý den v běžném silničním provozu.

KONFLIKT MANAGEMENT

Každý konflikt a spor je svou podstatou jedinečný a k řešení vyžaduje individuální přístup. Řešení konfliktů, profesní sebeobrana, reakce na krizové situace a použití obranných prostředků.

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA

Kurz v oblasti bezpečnostní kontroly osob, pošty, objektů a vozidel. Jak provést osobní prohlídku, jak postupovat při kontrole objektů a vozidel a s čím se můžeme setkat u příchozí pošty.

OCHRANA OSOB

Cílem kurzu je poskytnout zájemcům o práci v oblasti ochrany osob komplexní soubor základních teoretických informací i praktických dovedností nutných pro výkon tohoto povolání.

E-LEARNING

Připravujeme širokou škálu e-learningů v oblasti bezpečnosti, povinných školení a mnoho dalších. Momentálně Vám nabízíme e-learning k profesní kvalifikaci STRÁŽNÝ (kód 68-008-E) a kurz PRVNÍ POMOCI.

ŠKOLENÍ PRO DELEGÁTY

Zajištění školení v oblasti bezpečnosti a řešení krizových situací pro delegáty cestovních kanceláří v zahraničí.

OBCHODNÍ BEZPEČNOST

Zajištění školení v oblasti obchodní bezpečnosti a ochrany informací pro osoby cestující do zahraničí.

ANTI-KIDNAPPING CONCEPT

Zajištění bezpečnostního výcviku pro osoby cestující a pracující v rizikových oblastech, zaměřený na prevenci před únosem.

HEAT/HEST

Zajištění bezpečnostního výcviku pro osoby cestující do rizikových oblastí.

OBCHODNÍ PROTOKOL

Zajištění školení v oblasti obchodního protokolu pro osoby cestující do zahraničí.