BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA

Určení: Osobám, které zajišťují bezpečnostní kontrolu v logistických centrech, státních organizacích aj.

Rozsah: 8 hodin

Cíl: Seznámit účastníky se základními postupy bezpečnostní kontroly. Jak provést osobní prohlídku, jak postupovat při kontrole objektů a vozidel a s čím se můžeme setkat u příchozí pošty.

Obsah:

  1. Základy bezpečnostní kontroly
  2. Pyrotechnická prohlídka
  3. Kontrola pošty
  4. Kontrola osob
  5. Kontrola vozidel
  6. Kontrola objektů
  7. Praktický nácvik