ŠKOLENÍ PRO DELEGÁTY

 • Základní bezpečnostní pravidla
 • Místní rizika
 • Organizace bezpečnosti
 • Prevence a reakce na hrozby
 • První pomoc
 • Řešení krizových situací

Kurz je prováděn pro uzavřené skupiny na individuální objednávku.

OBCHODNÍ BEZPEČNOST

 • Základní bezpečnostní pravidla
 • Ochrana informací
 • Prevence a reakce na hrozby
 • Aktivní opatření a ochrana proti sledování

Kurz je prováděn pro uzavřené skupiny na individuální objednávku.

OBCHODNÍ PROTOKOL

 • Obchodní etiketa a protokol
 • Základní charakteristika cílové země
 • Inter kulturní aspekty
 • Základní rozdíly v přístupu k obchodnímu jednání

Kurz je prováděn pro uzavřené skupiny na individuální objednávku.

HEAT/HEST

 • Základní charakteristika cílové země
 • Preventivní chování
 • Právní, sociální a bezpečnostní aspekty
 • Inter kulturní a náboženský dialog
 • Reakce na krizové situace
 • Nácvik řešení na krizové situace
 • První pomoc

Kurz je prováděn pro uzavřené skupiny na individuální objednávku.

DEFENZIVNÍ JÍZDA

Zvládání krizových situací při řízení vozidla

Určení: Řidičům VIP osob.

Rozsah: 8 hodin

Cíl:

Cílem kurzu je zvládnout krizové situace, ale také jim předcházet, například dodržováním správné přípravy vozidla i řidiče před jízdou, se kterým se seznámíte v úvodní teoretické části kurzu.

Během praktické výuky si pak vyzkoušíte brzdění na suché, mokré nebo velmi kluzké vozovce připomínající sníh či námrazu. Dále pak na těchto površích vyzkoušíte s pomocí vodních bariér brzdění s vyhýbáním, aby vás například na vozovce při skutečném provozu nepřekvapil nezodpovědný chodec. V další části kurzu si pak vyzkoušíte smyk zadní a přední nápravy, brzdění a vyhýbání v kopci a v zatáčce.

Obsah:

 1. Teorie defenzivní jízdy
 2. Techniky defenzivní jízdy
 3. Vyhýbání
 4. Otáčení
 5. Reakce na krizové situace

SPECIALISTA OCHRANY OSOB

ZÁKLADNÍ KURZ

Určení: Absolventi kurzu budou mít dostatečnou představu, co práce v oblasti ochrany osob obnáší, a zda je pro něj vhodná.

Rozsah: 3 dny/ 30 hodin

Cíl:

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními technikami v oblasti tzv. soft skills a hard skills. Výuka je vedená formou přednášek a praktických cvičení, zabývajících se celou škálou aspektů dané problematiky – od výběru vhodné výstroje a výzbroje až po právní aspekty dané oblasti.

Obsah:

 

 1. Profesní profil ochránce
 2. Soft/Hard skills
 3. Koncesovaná živnost, legislativní minimum
 4. Jednání s klientem/chráněnou osobou (vyjednávání pracovních podmínek atd.)
 5. Sběr informací, vyhodnocení rizik a určení bezpečnostního stupně
 6. Implementace bezpečnostních opatření
 7. Základy objektové bezpečnosti (EZS a CCTV)
 8. Specifika výběru a složení ochranného týmu
 9. Výběr materiálu, výzbroje a speciální techniky
 10. Plánování a realizace každodenních aktivit klienta
 11. Ochrana informací
 12. Řešení krizových situaci

 

KONFLIKT MANAGEMENT

Určení: Pro bezpečnostní složky, strážce a pro bezpečnostní pracovníky pohybující se v krizových oblastech.

Rozsah: 8 hodin

Cíl: Seznámit se s doporučeními jak efektivně jednat s druhými v konfliktních situacích. Jak reagovat v krizových situacích a jak tyto sitauce vyřešit. Praktický nácvik osvědčených postupů.

Obsah:

 1. Řešení konfliktů
 2. Boj beze zbraně
 3. Použití obranných prostředků
 4. Dirty Tricks
 5. Reakce na krizové situace

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA

Určení: Osobám, které zajišťují bezpečnostní kontrolu v logistických centrech, státních organizacích aj.

Rozsah: 8 hodin

Cíl: Seznámit účastníky se základními postupy bezpečnostní kontroly. Jak provést osobní prohlídku, jak postupovat při kontrole objektů a vozidel a s čím se můžeme setkat u příchozí pošty.

Obsah:

 1. Základy bezpečnostní kontroly
 2. Pyrotechnická prohlídka
 3. Kontrola pošty
 4. Kontrola osob
 5. Kontrola vozidel
 6. Kontrola objektů
 7. Praktický nácvik

KURZ PRVNÍ POMOCI

Určení: Všem osobám

Certifikát: Certifikováno dle standartů zákoníku práce

Rozsah: 4-8 hodin, možnost přizpůsobit dle pracovní náplně činnosti

Forma: Kurz probíhá formou praktických nácviků s konzultací a výkladem jednotlivých stavů a rizik. Účastníci se zapojují do praktik a nácviků.

Cíl: Naučit absolventy přivolat ZSS a poskytnout první pomoc za použití dostupných prostředků.

Obsah:

 1. Bezpečnostní zásady poskytování první pomoci
 2. Postupy první pomoci při urgentních stavech
 3. Traumatologický plán
 4. Poskytování první pomoci při krizové situaci
 5. Praktický nácvik
 6. Vybavení