KURZ PRVNÍ POMOCI

Určení: Všem osobám

Certifikát: Certifikováno dle standartů zákoníku práce

Rozsah: 4-8 hodin, možnost přizpůsobit dle pracovní náplně činnosti

Forma: Kurz probíhá formou praktických nácviků s konzultací a výkladem jednotlivých stavů a rizik. Účastníci se zapojují do praktik a nácviků.

Cíl: Naučit absolventy přivolat ZSS a poskytnout první pomoc za použití dostupných prostředků.

Obsah:

  1. Bezpečnostní zásady poskytování první pomoci
  2. Postupy první pomoci při urgentních stavech
  3. Traumatologický plán
  4. Poskytování první pomoci při krizové situaci
  5. Praktický nácvik
  6. Vybavení